DROGA ŚWIATŁA – SPOTKANIA ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM

Zmartwychwstały Chrystus pokazuje nowy wymiar drogi naszego życia. Jesteśmy wezwani do chwały, do zwycięstwa, które jest możliwe przez zjednoczenie z Bogiem.

Przeżywana w naszej parafii po raz czwarty Droga Światła, miała w tym roku dodatkowy kontekst. Z jednej strony trwający stan epidemiczny, a z drugiej 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Oba te wymiary były obecne w rozważaniach i omadlanych 
 intencjach. Treści medytacji przy rozważaniu poszczególnych spotkań ze Zmartwychwstałym zaczerpnięte został z książki Świętego Papieża „Wstańcie, chodźmy.” Wsłuchując się w jego świadectwo, mogliśmy uczynić się od niego, jak budować dojrzałą relację z Bogiem, sobą i bliźnimi. Pomagały w tym miejsca wokół kościoła i na cmentarzu, przy których zatrzymywaliśmy się na rozważania. Wraz z usłyszanymi treściami, inspirowały do modlitwy za konkretne obszary życia naszego i bliźnich. W dobie przytłaczających informacji, warto nawet w domu indywidualnie odprawiać to nabożeństwo, pomagające zobaczyć głębszy wymiar życia.