RELIKWIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NASZEJ ŚWIĄTYNI

Jesteś z nami, i odtąd zawsze będziesz z nami.
Kiedy odezwą się moce chaosu, (…)
Twój portret w naszych domach co dzień nam przypomni,
Co może jeden człowiek, i jak działa świętość. /Czesław Miłosz/
Dzięki przychylności kard. Stanisława Dziwisza i pomocy ks. Tomasza Jarosza nasza parafia otrzymała 7 maja relikwie św. Jana Pawła II. Ten cenny dar został nam ofiarowany w wyjątkowym czasie, jakim są obchody 100. rocznicy urodzin naszego Świętego Rodaka. Wykorzystując tę okazję, zakupiliśmy relikwiarz, nawiązujący stylistyką do wymownego zdjęcia Papieża i w niedzielę 17 maja dokonaliśmy wprowadzania relikwii do naszej świątyni. Na każdej maszyny odbywało się ich uroczyste wniesienie, słuchaliśmy Listu Rady Stałej KEP, modliliśmy się za przyczyną św. Jana Pawła II oraz wychwalaliśmy Boga hymnem „Te Deum” i indywidualnie  oddawali im część, a do domu mogliśmy zabrać okazjonalny numer „Dobrych Nowin” poświęcony osobie Ojca Świętego. Całość wydarzenia uwidoczniła serdeczną więź jak wciąż nas łączy ze Świętym Papieżem. Otrzymane relikwie zostaną w przyszłości umieszczone w przenośnym feretronie obok obrazu św. Jana Pawła II i  pomogą pogłębić łączność z nim. 

 

foto: Kazimierz Kowalski