LUD BOŻY W DRODZE

Via Lucis (Droga Światła) jest, w pewnym sensie kontynuacją Via Crucis (Droga Krzyża). Dorga Krzyżowa kończy się w tym samym miejscu, w którym rozpoczyna się Droga Światła – w Grobie. W XVI stacji widzimy zamykany grób, w I Spotkaniu widzimy już otwarty – Pusty Grób.
Te dwie Drogi wzajemnie się uzupełniając, ukazują pełny obraz misji Jezusa Chrystusa i cel naszego życia. W naszej parafii Drogę Światła odprawiliśmy po raz pierwszy w niedzielę 28 maja 2017 roku, a relację z tego wydarzenia możemy obejrzeć w poniższym  materialne filmowym, przygotowanym przez pana Kazimierza Kowalskiego
(https://youtu.be/F8E8sy-WwCw )
W trakcie nabożeństwa nieśliśmy krzyż, który został umieszczony na kopcu będącym częścią powstającego wtedy „Skweru Pamięci” (fot. 1). Według planów ma to być część cmentarza, służąca upamiętnieniu naszych rodaków. To dzięki ich poświęceniu możemy cieszyć się życiem, wiarą i wolnością. Dlatego u podnóża kopca zasadzony został dąb, jako symbol Polski zakorzenionej w Chrysusie (fot. 2). Obok na maszcie powiewa nasza flaga, przy której powstaną miejsca hołdu dla przodków z czasu I Rzeczypospolitej i zaborów (fot. 3). Podczas wizytacji naszej parafii w Dzień Matki, 26 maja 2019 roku, bp Andrzej Kaleta poświęcił kapliczkę Matki Boskiej bolesnej, upamiętniającą dzieci utracone i zabite w aktach aborcji (fot. 4). Natomiast 1 września tegoż roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, powstał symboliczny grób żołnierzyi partyzantów z tego okresu (fot. 5), a krzyż na umieszczony na nim nieśliśmy podczas Drogi krzyżowej w Tatrach w 2017 roku. Obecnie na ukończeniu jest Pomnik Niepodległości (fot. 6), a w planach jest: obelisk mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (fot. 7), tablice walki z komunizmem i instalacja w hołdzie pomordowanym w obozach koncentracyjnych i łagrach. W ten sposób chcemy utrwalić w naszej pamięci prawdę o drodze naszego narodu, w której, jak w każdym życiu splatają się ze sobą drogi krzyżowe i światła, wzajemnie się uzupełniając.