DZIECIE NAM SIĘ NARODZIŁO 

Przed 800. laty, 25 grudnia 1223 roku, w małej wloskiej miejscowości Greccio, św. Franciszek po raz pierwszy postanowił odtworzyć grotę Narodzenia Jezusa w Betlejem. Wraz z prostymi ludźmi z okolicy przygotował pierwszą, żywą szopkę. Odtąd ten zwyczaj wszedł na stałe do tradycji bożonarodzeniowego wystroju naszych świątyń.

Przygotowana wspólnymi siłami szopka, jest w gorzkowskim kościele okazją do zadumy nad Bożą miłością, objawioną w Dziecięciu Jezus. Syn Boży uniża się, by nas uczynić Dziećmi Bożymi i wynieść do niebieskiej chwały. Warto zatrzymać się przy wzniesionej szopce i modlitewnie zadumać nad ofiarowaną nam miłością. A przyprowadzając tu dzieci uczmy je wrażliwości na potrzebujących. Bo tam gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam mieszka Bóg.

 


foto: Kazimierz Kowalski