DZIEŃ SEMINARYJNY 2022

Troska o powołania jest zadana całej wspólnocie Kościoła. Jedną z jej form są w naszej diecezji Dni seminaryjne, przeżywane raz w roku w każdej parafii.

Z tej okazji, w ostatnią niedzielę października, przyjechali do nas przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach: dyrektor ekonomiczny ks. Tomasz Szczepanik i kleryk pierwszego roku Olaf Rabiej. Przez ich posługę mogliśmy usłyszeć o dniu dzisiejszym naszej diecezjalnej uczelni, przygotowującej kandydatów do kapłaństwa. Usłyszeliśmy o małej ilości alumnów i potrzebie troski o nowe powołania. Przede wszystkim jednak wezwanie, by nie bagatelizować rozwijania życia wewnętrznego. Gdzie bowiem żywa jest wiara danej wspólnoty, tam nie braknie osób gotowych do ofiarnej służby Bogu. Nasi Goście podziękowali przy tym za wsparcie jakie otrzymało w tym roku nasze diecezjalne Seminarium. Za te duchowe, w postaci modlitw indywidualnych, Eucharystii o powołania i nabożeństw w intencji powołań oraz materialne, w postaci 4 ton płodów, 7940 zł składki na WSD i ofiar podczas Dnia seminaryjnego w kwocie 3240 zł. Zarazem kleryk Olaf zaproponował włączenie się w adopcję duchową kleryków, a na spotkaniu z młodymi zachęcił do skorzystania z programu „Zostań klerykiem na weekend „. Dziękujemy przedstawicielom Seminarium Duchownego za świadectwo i wspólną modlitwę.