KRÓLOWI WIEKÓW, WSZELKA CZEŚĆ I CHWAŁA

Uwielbienie jest aktem zachwycenia się Bogiem oraz Jego miłością wyrażoną przez dzieło stworzenia, odkupienia i codziennej troski o nas. Gdy człowiek oddaje cześć Trójcy Przenajświętszej, to otwiera się na łaski nadprzyrodzone. 

Z inicjatywy związanej z naszą parafią Dominiki, w niedzielę 16 października, mieliśmy okazję uczestniczyć w uwielbieniu prowadzonym przez krakowską Wspólnotę GAUDETE. Czas wspólnej adoracji, śpiewu i prowadzonej modlitwy, pozwolił uczestniczącym w nich doświadczyć wspólnoty z Bogiem i bliźnimi. Widocznym znakiem tego była modlitwa wstawiennicza, będąca znakiem odpowiedzialności Stwórcy za nas oraz troski nas o siebie nawzajem. Dziękujemy Wspólnocie GAUDETE za świadectwo wiary i wspólnotę modlitwy, które są dobrem duchowym nie do przecenienia.