NOWA KAPLICZKA W PLECHÓWCE

Kapliczki i przydrożne krzyże, licznie obecne w polskim krajobrazie, są wyrazem wiary mieszkańców. Powstawały w różnych okolicznościach: jako miejsca modlitwy, uczczenia jakiegoś wydarzenia lub wyraz wdzięczności, czy wołania o Boże miłosierdzie. Zawsze jednak pozytywnie prowokują do reakcji.

W tym duchu powstała i została poświęcona kapliczka ku czci św. Józefa. Podczas peregrynacji po naszej parafii obrazu Opiekuna Świętej Rodziny zrodziła się inicjatywa, by w Plechówce powstała dedykowana mu kapliczka, upamiętniająca równocześnie to wydarzenie. W tej wiosce nie było bowiem jeszcze takiego miejsca gromadzenia się na wspólną modlitwę. Dzięki życzliwości Państwa Sokołowskich, którzy użyczyli miejsca przy swej posesji i zaangażowaniu mieszkańców udało się sfinalizować tę inicjatywę. Na inauguracyjnym nabożeństwie, w niedzielę 16 października, Ksiądz Proboszcz poświęcił wzniesioną kapliczkę i poprowadził nabożeństwo ku czci św. Józefa. Gratulujemy mieszkańcom Plechówki i cieszymy się, że zyskali piękne miejsce gromadzenia się na wspólną modlitwę.