NIEDZIELA EWANGELIZACJA

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (…) Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.” /1 Kor 9, 16. 23/

Czas pandemii uwydatnił problemy duszpasterskie, wśród których najważniejszymi są: osłabienie praktyk religijnych i zwiększająca się liczba osób dystansujących się od inicjatyw parafialnych. Ta sytuacja mobilizuje do poszukiwań, mających na celu odnowienie duchowe naszej wspólnoty wiary. Temu służyła niedziela ewangelizacyjna przeżywana w dniu 9 października. Goście z Ruchu Światło-Życie podzielili się z nami swym doświadczeniem wiary. Przypomnieli o fundamencie wiary, jakim jest bycie kochanym przez Boga. Bez przyjęcia tej prawdy, trudno o właściwe widzenie więzi z Bogiem i wypływających się z tego duchowości oraz moralności. Właśnie o tym przypominali nasi goście w wypowiadanych świadectwach. To wszystko, oprócz doraźnego ubogacania, służyło włączeniu nas w proces pogłębiania wiary. W tym celu zorganizowane będą w naszej parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne w dniach 18 – 20 listopada. Pobudzeni spotkaniem ewangelizacyjnym skorzystajmy z tych rekolekcji. Zapisy przyjmuje Ksiądz Proboszcz.