DZIEŃ SKUPIENIA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Parafrazując mędrca Koheleta można powiedzieć, że jest czas sadzenia i zbierania owoców, czas planów i podsumowania działań. Taki podwójny charakter miał dzień skupienia dla dwóch grup kandydatów do Bierzmowania. 
W sobotę 2 marca, w domu parafialnym, spotkała się trzydziestka młodzieży z naszej parafii, by z pomocą animatorów z Ruchu Światło-Życie przeżyć dwugodzinny czas skupienia. Dla młodzieży z klasy III gimnazjum stanowił on okazję do podsumowania całego okresu przygotowań, a dla tych z klasy VIII był wprowadzeniem w roczne przygotowanie.
Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia filmiku, który swą wymową bardzo pomaga zrozumieć potrzebę zamierzenia się z trudnościami i nie tracenia nadziei. 
Dopowiedzeniem do obejrzanej treści były świadectwa animatorów ze szkoły średniej i studentów o ich budowaniu życia na Bogu. 
Okazją do oddźwięku ze strony kandydatów stały się spotkania w pięciu małych grupach, gdzie dzielono się swym doświadczeniem z życia wiarą i planami jej pogłębienia.
Dzień skupienia zakończyła adoracja z indywidualnym błogosław każdego kandydata Najświętszym sakramentem.
Wyrazy wdzięczności za posługę kierujemy do młodzieży z Ruchu Światło-Życie, bo stali się świadkami tego, jak odnaleźć się w Kościele i być darem dla bliźnich.