DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele w Polsce jako Dzień Świętości Życia od 1998 r., w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium vitae. Fiat Maryi, wypowiedziane w Nazarecie, było pełną wiary odpowiedzią na Bożą propozycję, że zostanie Matką Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. / Bp Jan Piotrowski/
Każde ludzkie życie jest darem Bożej miłości, który urzeczywistnia się poprzez współpracę Boga z człowiekiem. Dlatego Pasterz naszej diecezji zachęca nas wszystkich do modlitwy o ochronę każdego poczętego życia i troskę o jego duchowy i fizyczny rozwój. Jedną z form posługi na rzecz ochrony dziecka poczętego jest ADOPCJA DUCHOWA. Podejmujący ją stara się codziennie przez 9 miesięcy otoczyć modlitewną troską (modlitwa adopcji i dziesiątek różańca) jedno poczęte dziecko, którego życie jest zagrożone aborcją. Pragnący włączyć się w to dzieło prosimy o odmówienie w domu w dniu 25 marca Formuły przyrzeczenia, a następnie modlitwy i jednej tajemnicy różańca.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …………………………………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………………… biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
 
Postanawiam codziennie:
  • odmówić modlitwę w jego intencji
  • odmówić jedną tajemnicę różańca
 
 
Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.