WIARA W CZASACH EPIDEMII

PEŁNI UFNOŚCI W BOŻĄ DOBROĆ I MIŁOSIERDZIE
„W obecnej sytuacji pandemii, w jakiej się znajdujemy, żyjąc mniej lub bardziej odizolowani, jesteśmy zachęceni do odkrycia na nowo i do pogłębienia wartości komunii jednoczącej wszystkich członków Kościoła. Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno Ciało, którego On jest Głową. Jest to jedność karmiąca się modlitwą, a także duchową komunią w Eucharystii, praktyką bardzo zalecaną, kiedy nie można przyjąć tego sakramentu. Mówię to do wszystkich, a zwłaszcza osób żyjących samotnie.“ – papież Franciszek
W tych trudnych – przez niespodziewaność i drastyczność – dniach potrzeba na budowania jedności i odpowiedzialności budowanych na fundamencie wiary. Dlatego w nawiązaniu do Komunikatu księdza biskupa Jana Piotrowskiego i w kontekście rozporządzeń władz państwowych informujemy, że w naszej parafii:
a/ można korzystać z dyspensy od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św., pamiętając o udziale w niej za pośrednictwem mediów, przy zachowaniu postaw i atmosfery właściwej liturgii oraz z możliwością przyjmowania komunii duchowej, jeśli jest się w stanie łaski uświęcającej,
– Transmisja Mszy święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach o godz. 7.00 w TVP 1 
– Transmisja Mszy świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze o godz. 9.30 w tv Trwam
– Transmisja Mszy świętej z Jasnej Góry o godz. 10.55 w TVP 1 
b/ odwołane zostają rekolekcje wielkopostne,
c/ Komunię św. przyjmujemy na dłoń lub duchowo,
d/ znak pokoju przekazujemy przez skinięcie głową
e/ nie będzie wody święconej w kropielnicy,
f/ nie całujemy krzyży, stuły przy spowiedzi i relikwii, oddając im cześć przez skłon głowy lub przyklęknięcie,
g/ prosimy na pogrzebach o obecność tylko rodziny,
h/ chorych odwiedzamy w wypadkach zagrożenia ich życia,
i/ codziennie na zakończenie Mszy św. modlimy się o ustanie epidemii i śpiewany suplikacje.
 
Dotykająca nas epidemia powinna być przez nas przeżywana w duchu wiary, dlatego do odwołania zachęcamy Was do:
a/ jednoczenia się w domach na modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00 oraz częścią różańca o g. 20.30 – zapalmy wtedy w oknie gromnicę lub inną świecę,
b/ odprawiania Drogi krzyżowej o g. 18.00 w piątek, łącząc się duchowo z nabożeństwem odprawianym wtedy w kościele,
c/ podjęcia postu o chlebie i wodzie w wybrany przez siebie dzień,
d/ poświęcenia czasu na lekturę Pisma świętego lub książki o tematyce religijnej,
e/ nawiedzania świątyni, która będzie otwarta przez cały dzień i podjęcia modlitwy,
f/ korzystania ze spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie od g. 16.00.
 
W związku z epidemią pamiętajmy:
a/ o opiece nad osobami samotnymi i niedołężnymi w sąsiedztwie,
b/ o dbaniu o higienę i ograniczenie kontaktów do koniecznych, gdyż ich ograniczenie pomoże w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa i podołaniem przez służbę zdrowia z udzielaniem pomocy zarażonym,
c/ w przypadku objawów wskazują na możliwość zarażenia się koronawirusem należy skontaktować się z pogotowiem (tel. 112) lub sanepidem (606370108 lub 41 3783573).


SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO

 >>>KLIK<<<


 
MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
 
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
 
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
 
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
 
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
 
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święta Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!