SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2020

„Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». (…) Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».” Dz 1, 5. 8

Kościół ufając obietnicy Jezusa udziela sakramentu bierzmowania, w  którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304). Ten dar Trzeciej Osoby Trójcy Świętej otrzymali przez posługę bpa Mariana Florczyka dziewiętnastka  młodzieży z naszej parafii. Podczas sumy, w niedzielę 23 lutego, dopełnił proces ponad rocznego przygotowania. W tym czasie uczestniczyli w spotkaniach małej grupy, comiesięcznych konferencjach, prowadzili „Dziennik duchowy”, co tydzień rozważali słowo Boże, uczestniczyli w dwóch dniach skupienia i wyjeździe ewangelizacyjnym oraz włączyli się w prace na rzecz naszej parafii, a także odwiedzili z posługą naszych chorych. Bez wątpienia tak duży wysiłek duchowy i łaska Ducha Świętego otrzymanego w Bierzmowaniu pomoże im w byciu autentycznymi świadkami wiary, których świat tak bardzo potrzebuje. Znakiem widzialnym, który ma bierzmowanym przypominać o tym zadaniu, będą bez wątpienia otrzymane łańcuszki z krzyżykiem i różańce na rękę. 
Bierzmowanym i ich rodzicom dziękujemy za gorliwość w całym procesie przygotowania oraz za piękną dekorację kościoła i dar w postaci chodnika do świątyni, a także ekosystemów ofiarowanych upośledzonym. 

 

LISTA BIERZMOWANYCH 

1. Bochenek Natalia
2. Ciepichał Łukasz
3. Drążkiewicz Natalia
4. Duś Karol
5. Gałka Kacper
6. Gondek Małgorzata
7. Grzywna Kinga
8. Kamińska Katarzyna
9. Kamińska Oliwia
10. Lis Patrycja
11. Łąkas Jakub
12. Maserak Krystian
13. Nowak Bartosz
14. Rogala Szymon
15. Stalmach Aleksandra
16. Stępień Alicja
17. Styczeń Roksana 
18. Wędel Sylwia
19. Wiśniewska Magdalena