USŁUŻYĆ CHRYSTUSOWI W CIERPIĄCYM

„Kościół, który wyrasta z tajemnicy Odkupienia w Krzyżu Chrystusa, winien w szczególny sposób szukać spotkania z człowiekiem na drodze jego cierpienia”

(św. Jan Paweł II,
Salvifici doloris)

Światowy Dzień Chorych, ustanowiony przez św. Jan Pawła II, obchodzimy w Kościele 11 lutego. Z tej okazji warto przypomnieć o posłudze chorym dokonującej się w naszej parafii. Pierwszymi i najbardziej wytrwałymi są zwykle domownicy takich osób. Spotkania w trakcie wizyty duszpasterskiej uświadamia ogrom tego cichego i wymagającego systematyczności, ale jakże niezbędnego dzieła. Często towarzyszą im bliscy sąsiedzi i znajomi, a także osoby wolontaryjnie i zawodowo zaangażowani w opiekę nad chorymi. Doniosłą rolę w tej posłudze odgrywa Świetlica „Senior +” działająca od 2018 roku w Gorzkowie. Okazją do pomocy chorym są też organizowane zbiórki pieniężne na środki służące ich leczeniu. W tę wieloraką posługę osobom dotkniętym cierpieniem wpisują się też odwiedziny ich przez kapłanów z posługą sakramentalną. Co miesiąc korzysta z niej ponad 60 osób. Dodatkowo udzielany jest w kościele z okazji Święta Chorych sakrament Namaszczenia Chorych.
Nową, bo podejmowaną dopiero trzeci raz, posługą są odwiedziny chorych podejmowane przez kandydatów do Bierzmowania. Spotkania te związane z życzeniami i modlitwą ogromnie budują obie strony w nich uczestniczące.
Doświadczenie spotkań z chorymi, choć często związane jest ze zmieszaniem i bezradnością, ale równocześnie budzi nadzieję i pokazuje jak wiele dobrego może się zdarzyć, gdy źródłem naszych czynów jest miłość.