EUCHARYSTIA OŻYWIA WIARĘ – I DZIEŃ REKOLEKCJI

„Bóg jest miłością”, dlatego nigdy nie nudzi się kochaniem każdego z nas. Jego pomysłowości w dawaniu nam dowodów, że Mu zależy na nas nie ma granic. Jednak od otwartości naszych serc zależy, czy przyjmiemy tę łaskę. W przyjęciu tej łaski pomaga nam podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych franciszkanin o. Tadeusz Kula.

Ojciec Tadeusz zaczął od przypomnienia, rekolekcje są jednym z dowód Bożego zatroskania o nas. On mocą Ducha Świętego pragnie nas stwarzać na nowo. Czyni to w sytuacji, gdy w naszych środowiskach coraz więcej jest osób tracących wiarę, obojętnych religijnie, czy wręcz wrogich wobec Boga i wierzących. Wielu jest tych, którzy utracili sens wiary, czy radość z niej płynącą. Osób wątpiących w Boga i dlatego zapominających, że Bóg nigdy nie przestaje wierzyć w żadnego człowieka. Trzeba nam sobie przypominać, że Kościół zrodził się ze słabości uczniów, którzy wbrew ludzkim rachubom, uwierzyli w możliwość nawrócenia całego świata. Osobom wątpiącym musimy mówić, że nie są sami, że codziennie setki bliźnich modli się za nich. Ojciec Tadeusz przytoczył świadectwa nawróconych celebrytów. Oni odważnie mówią o dotknięciu ich serc przez łaskę wiary, sprawiającej, że poza Bogiem przestaje się liczyć cokolwiek innego. Gdy odkrywamy Jego żywą obecność, widzimy wszystko inaczej. I nawet nędza grzechów ludzi wierzących, kapłanów nie potrafi nas zgorszyć. Potrzeba nam dziś takiej odwagi świadków wiary. Ona ma jednak swoje konkretne źródło, jest nim Eucharystia. O mocy w niej ukrytej dała świadectwo s. Briege McKenna. (Można je usłyszeć w dołączonym poniżej nagraniu.) Będąc na modlitwie wśród ubogich z wysypiska śmieci zobaczyła, jak wiara w żywą obecność Chrystusa pod postacią Chleba prowadzi do radości mimo upokorzenia i cudów nam ofiarowanych przez Boga.
Zobrazowaniem tej prawdy były rozważania Drogi krzyżowej pokazujące owoce życia wiarą w postawie o. Maksymiliana Marii Kolbego.

 

„Cud na wysypisku śmieci – świadectwo s. Briege McKenna”