EUCHARYSTIA SZKOŁĄ SŁUŻBY 

Celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne, przenosi nas do Wieczernik i pozwala zasiąść ze Zbawicielem do uczt
y miłości. Chrystus zapraszając na nią, proponuje nam Swą służebną miłość. Wystarczy, byśmy ja tylko przyjęli.

Początkiem paschy, czyli przejścia, jest decyzja, będąca przyzwoleniem na usłużenie nam ze strony Jezusa. On prosi każdego z nas: „Pozwól sobie pomóc”. Wyrazem tej pomocy jest dar Komunii św. oraz gest umycia nam nóg, wyrażający wzięcie na siebie naszych słabości. Ta służbą Zbawiciela jest wołaniem o zaufanie Bogu i przyjęcie planów jakie ma wobec nas. W homilii ks. Michał przypomniał nam o tej postawie Odkupiciela. Wiara w Niego wiąże się z przyjęciem tej pomocy, która zawsze zaskakuje trafnością. Do tego nawiązuje dekoracja w tegorocznej Ciemnicy. Tabernakulum zwieńczone koroną cierniową przypomina o bólu związanym ze służbą wobec nas. Natomiast okalający je łuk cierniowy z mapkami naszych parafialnych wiosek jest swego rodzaju znakiem zapytania: Jesteśmy dla Jezusa koroną chwały, czy bólu? Ten, kto przyjmuje służbę Chrystusa sam zaczyna królować przez służbę.

 

 

foto: Kazimierz Kowalski