HOSANNA! NIECH ŻYJE JEZUS CHRYSTUS,  KRÓL!

Rozpoczynająca Wielki Tydzień Niedziela Palmowa wprowadza nas w klimat najważniejszych wydarzeń zbawczych. W jej liturgii doświadczamy przenikania się radości i cierpienia.

Centralnym wydarzeniem w przeżywaniu tego dnia w naszej parafii było poświęcenie palm przed kościołem, procesja, a następnie wyśpiewanie Ewangelii o Męce Pańskiej. W ten sposób uświadamiamy sobie złożoność również i naszego życia. Tego, jak blisko jest od chwały do odrzucenia. Powitanie zgotowane Jezusowi pokazuje, że prawda może być zafałszowana. On bowiem rzeczywiście jest królem, ale nie z tego świata. Jego królowanie ma na celu zapanowanie królestwa prawdy i świętości, metodą walki jest miłość, a tronem krzyż. Obrzędy Niedzieli Palmowej są okazją do zastanowienia nad naszym traktowaniem Jezusa – potrzebuję Go, by się dobrze urządzić na Ziemi, czy wraz z Nim zakrólować nad grzechem i śmiercią?
Cieszy, że temu duchowemu przeżyciu towarzyszyła liczna grupa dzieci, które z palmami w ręku spontanicznie wyrażały swą radość oraz dość liczny udział parafian. W tym dniu było nas w kościele łącznie 690 osób, to 33% wszystkich parafian, a do Komunii św. przystąpiło 480 osób.

 

foto: Kazimierz Kowalski