PALMY DLA ADASIA

W czas Wielkiego Postu wpisała się już na trwałe inicjatywa Parafialnego Zespołu Caritas, by przez wytworzone ozdoby pozyskać wsparcie dla osoby w potrzebie. Tym razem otrzymaną jałmużna została przekazana dla Adasia Kurpika z Krzyszkowic.

Czteroletni Adaś zmaga się od trzech lat z chorobami, które wymagają specjalistycznej rehabilitacji w zakresie ruchu oraz mowy. Pojawiły się też perspektywy szczegółowych badań genetycznych, które pozwolą na skuteczniejsze leczenie. Wszystko to wiąże się jednak ze dużymi nakładami finansowymi. Dlatego chcąc wesprzeć jego rodziców, którzy wraz z siostrą oraz dziadkami, podejmują stałą opiekę nad nim, Zespół Caritas zainicjował zbiórkę na to leczenie. Tym razem postanowiono przygotować ozdobne palmy, które posłużyły do zebrania ofiar dla Adasia. Mimo, iż było to wymagające działanie, to dzięki pomocy różnych osób, również spoza parafii, udało się wytworzyć prawie 150 palm, z których uzyskano dar 5850 zł.
Wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze podziękowania. Bóg zapłać.