WIELKOPOSTNE PIELGRZYMOWANIE

W ramach corocznej Pielgrzymki Pokutnej przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej udali się do miejsc związanych z duchowym klimatem diecezji przemyskiej. Dziś oprócz bycia stykiem Zachodu i Wschodu Kościoła oraz Europy, jest też miejscem szczególnie odczuwającym wojnę na Ukrainie.

Powodem ponownego – po dwóch latach – udania się w tę strony Polski, było przyznanie nam relikwii bł. Rodziny Ulmów. Dlatego naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od wizyty w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, gdzie w trakcie serdecznego przyjęcia naszej grupy, zostały przekazane nam relikwie osadzone w przygotowanym relikwiarzu. Dzięki uprzejmości goszczących nas pracowników Kurii zwiedziliśmy też katedrę wraz z jej podziemiami oraz Muzeum Diecezjalne.
W dalszej części naszej wyprawy odwiedziliśmy pałac i park w Krasiczynie, będący świadkiem polskości tych ziem oraz oddziaływania zamieszkujących tu rodów na historię Polski i Kościoła. Następnie udaliśmy się do sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Choć oddalone jest ono od głównych szlaków, to jednak mocno wpisało się w duchową historię tego regionu. W tym zanurzonym wśród zalesionych pagórków miejscu odprawiliśmy nabożeństwo Drogi krzyżowej w intencji naszej parafii.
Ostatnim punktem naszej pielgrzymki było sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii wraz z lokalną wspólnotą parafialną przeżywającą rekolekcje i nabożeństwo fatimskie.
Bez wątpienia bogactwo duchowe i piękno krajobrazów zachęca do ponownego przyjazdu w tę tereny.