OBDAROWANI DUCHEM ŚWIĘTYM

„Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».” /1Kor 12, 3/. Bóg przez sakrament Bierzmowania udziela nam Ducha Pocieszyciela, bo tylko w zjednoczeniu ze Zbawicielem możemy owocnie przejść przez życie.

Tej łaski doświadczyło dwanaścioro młodych z naszej parafii, którzy przez posługę bpa Jana Piotrowskiego otrzymali podczas wizytacji w niedzielę 10 marca pełnię Ducha Świętego. Po ponad rocznym przygotowaniu zostali napełnieni darami potrzebnymi do dojrzałego życia wiarą. W dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie. Dlatego tylko ten, kto współpracuje z Duchem Świętym, może oprzeć się pokusom, a zarazem pociągnąć innych ku Bogu.

 

foto: Kazimierz Kowalski