WIZYTACJA KANONICZNA W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 

Niedziela 10 marca br. była dniem Wizytacji kanonicznej, którą przeprowadził w naszej wspólnocie parafialnej bp Jan Piotrowski. Przez ten czas modlitwy i spotkania dopełnił on przyjęcia podsumowania życia naszej parafii za okres ostatnich 5 lat.

Na wizytację kanoniczną składka się kilka elementów:
1. Przygotowanie przez Księdza Proboszcza protokołu wizytacyjnego.
2. Odwiedziny wizytatorów z Kurii diecezjalnej.
3. Przyjazd do parafii Księdza Biskupa z darem modlitwy i głoszenia słowa Bożego.
W trakcie wizytacji, Pasterz naszej diecezji, był obecny na każdej mszy niedzielnej i podczas Gorzkich żali, a także nawiedził z modlitwą cmentarz i Dom Seniora oraz podjął rozmowy duszpasterskie z ks. Proboszczem i ks. Wikariuszem.
Wizytacyjne spotkanie rozpoczęło uroczyste wprowadzenie bpa Jana oraz modlitwa nad nim podczas mszy św. o g. 8.00. Po przywitaniu go przez przedstawicieli parafii, ks. Proboszcz złożył sprawozdanie z 5 lat życia tej wspólnoty i przedstawił plany duszpasterskie i gospodarcze. Na mszy św. o g. 10.00 Ksiądz Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa zgromadzonym dzieciom oraz poświęcił relikwiaria św. Małgorzaty i św. Jana Pawła II. Natomiast na sumie o g. 12.00 udzielił sakramentu Bierzmowania 12 młodych ze szkół średnich. Liturgiczna część wizytacji zakończyło nabożeństwo Gorzkich żali i msza św. o g. 16.00.
W centrum pasterskiego posługiwania bpa Jana znalazło się głoszenia słowa Bożego podczas każdej Eucharystii. Te słowa są szczególnym wezwaniem skierowanym do naszej wspólnoty. Ksiądz Biskup zwrócił naszą uwagę, że świat nie pozwala dziś dzieciom przychodzić do Boga Ojca. A one oderwane od Źródła swego życia, wypaczają swoje powołanie. IV niedziela Wielkiego Postu to pytanie o to, kogo słuchamy w życiu. Bóg prosi „Szema Izrael” – słuchaj Izraelu – i tam gdzie człowiek Go słucha, rodzi się nowe, dynamiczne życie, wypełnione przyjmowaniem i dawaniem miłości. Ta niedziela „laetare”, czyli radości, jest zaproszeniem do odpoczynku w Bogu, by On nas odnowił. Jako chrześcijanie nie jesteśmy bezużyteczni dla świata, jeśli jesteśmy jego solą i światłem, jak poucza nas papież Franciszek. Jezus nie czyni nikogo niewolnikiem, ale przyjacielem, a przez to świadkiem. Dlatego nie trzeba bać się czasu poświeconego Bogu. Modlitwa osobista, czy wspólnotowa oraz Eucharystia są szczególnym miejscem temu służącym.
Wdzięczni jesteśmy bpowi Janowi Piotrowskiemu za jego posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Za to motywowanie nas do głębszej duchowości eucharystycznej i ożywiania modlitwy.
Finałem wizytacji kanonicznej będzie przekazanie nam do realizacji zaleceń powizytacyjnych, na które czekamy.

 

foto: Kazimierz Kowalski