HISTORIA JEDNEJ MIŁOŚCI

„Miłość nigdy nie ustaje” /1 Kor 13, 8/
„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” /Mt 7, 24-25/

Świadkami tych słów Jezusa i św. Pawła są od 73 lat, nasi parafianie, Państwo Władysława i Stanisław Zapartowie z Wojsławic. Na ślubnym kobiercu stanęli w gorzkowskiej świątyni 28 października 1946 r. Ich małżeństwo pobłogosławił ówczesny proboszcz ks. Tadeusz Tekieli. Pani Władysława, z domu Kwiecień, pochodziła z Wojsławic i miała troje rodzeństwa, a pan Stanisław z Gorzkowa i miał sześcioro rodzeństwa, z którego pozostała już tylko jedna siostra. W pięnym i długim pożyciu małżeńskim dochowali się dwóch córek, jednego syna, trzech wnuczek, pięciu wnuków, pięć prawnuczek i czterech prawnuków. Jak wspominają, nie było to łatwe życie. Jednak wiara, pogoda ducha, wzajemne zrozumienie i delikatowność pozwoliły im owocnie przeżyć wpólnie, te rekordowe w wymiarze naszej parafii, 73 lata od dnia przyjęcia sakramentu Małżeństwa. Dziś wsparci pomocą bliskich, cieszą się każdym kolejnym, wspólnie przeżytym dniem. Przy okazji każdej wizyty kapłana podkreślają wdzięczność wobec Boga, który pozwolił im cieszyć się tak wielu łaskami. Z okazji tej pięknej rocznicy, w ich domu, odprawiona została w ich intencji Eucharystia.
Dziękujemy Drogim Jubilatom za moc ich świadectwa, pokazującego jak można z Bogiem zbudować KOŚCIÓŁ DOMOWY.