„EKG” NIEDZIELNYCH PRAKTYK RELIGIJNYCH

„Wszyscy jesteśmy wezwani, by wyznawać wiarę w Eucharystię, «zadatek przyszłej chwały», w przekonaniu, że komunia z Chrystusem, którą przeżywamy jako pielgrzymi w doczesności, daje nam przedsmak ostatecznego spotkania w dniu, w którym «będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go Takim, jakim jest» (1J 3, 2).” – św. Jan Paweł II

Jednymi ze znaków tej wiary w Eucharystię, o której pisał w adhortacji „Ecclesia in Europa” święty papież, są:
– obecność na niej w niedzielę, czy święta obowiązkowe
oraz
– przystępowanie na niej do komunii św.
Chcąc mieć pełniejszy obraz dynamiki tych postaw, podjęliśmy się ich czterokrotnego liczenia wciągu roku. Dołączona poniżej tabela obrazuje wyniki w zakresie tych dwóch praktyk religijnych w przeciągu 3 lat. Zestawiając poszczególne liczby należy mieć też na uwadze fakt, że każdej niedzieli w Eucharystiach uczestniczy ok. 50 osób goszczących w naszej parafii.
 
Ich analiza ukazuje następujące tendencje.
  1. W większości niedzielnych Eucharystii uczestniczy od 29% do 35% mieszkańców parafii.
  2. Najwyższa obecność notowana jest w każdą Niedzielę Palmową w Eucharystii uczestniczy od 40% do 42,5% mieszkańców parafii. Ten wyższy odsetek uczestników jest spowodowany silnie zakorzenioną praktyką przystępowania do spowiedzi wielkanocnej.
  3. W większość niedziel do komunii świętej przystępuje od 39% do 48% uczestniczących w mszy.
  4. Po Bożym Narodzeniu do komunii świętej przystępuje nawet do 65% uczestniczących w mszy.
  5. W Niedzielę Palmową do komunii świętej przystępuje nawet do 71% uczestniczących w mszy, co jest swego rodzaju rekordem w tym obszarze praktyk religijnych.
 
Jakie podstawowe wnioski możemy wysnuć po analizie tych danych?
  1. Dla ponad połowy zamieszkujących naszą parafię braci i sióstr w wierze stałą postawą jest nieobecność na niedzielnej Eucharystii.
  2. Największa frekwencja i przyjmowanie komunii św. obserwowane są przy okazji Niedzieli Palmowej, Wielkanocy i Bożego Narodzenia, potwierdzając „świąteczny” charakter praktyk religijnych ok. 10% mieszkańców parafii, tzw. obecność „od wielkich dzwonów”.
  3. Wciąż jeszcze ponad połowa uczestników Eucharystii nie przystępuje do komunii św., będąc w jakiejś mierze świadkami niezrozumienia istoty tej Świętej Uczty, na której Chrystus niezmiennie mówi: „Bierzcie i jedzcie”.
  4. Zauważamy stabilność w uczestnictwie w Eucharystii, przy nieco liczniejszym przystępowaniu do komunii św.
 
Oczywiście liczby i ich analiza nie oddają wszystkich aspektów naszej religijności. Są jednak okazją, by podjąć refleksję nad zachodzącymi procesami i dziękować Bogu za świadectwo wiary każdego z bliźnich, którego możemy spotkać w naszej świątyni.

 

ROKOBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
2016
2270
mieszkańców
588 osób
10.10
262 osoby
2017
2261
mieszkańców
587 osób
15.01
320 osób908 osób
09.04
NIEDZIELA
PALMOWA
603 osoby656 osób
09.07
315 osób653 osoby
15.10
273 osoby
2018
2254
mieszkańców
632 osoby
14.01
427 osób853 osoby
25.03
NIEDZIELA PALMOWA
611 osób667 osób
22.07
301
osób
643 osoby
22.10
250 osób
2019
2230
mieszkańców
584 osoby
13.01
384
osób
951 osób
14.04
NIEDZIELA PALMOWA
581 osób655 osób
21.07
299 osób611 osób
20.10
297 osób