PORZĄDKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wśród uczynków miłosierdzia, co do duszy i co do ciała, mamy dwa związane z osobami, które odeszły do wieczności. Według nich powinniśmy umarłych grzebać oraz modlić się za żywych i umarłych.

Serce rośnie, gdy obserwuje się wzmożony ruch na cmentarzu w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Sprzątane i czyszczone groby, nowe wiązanki kwiatów, czy zapalane znicze świadczą o pamięci, miłości oraz wdzięczności wobec spoczywających tu osób. Wiara podpowiada nam jednak potrzebę troski o naszych zmarłych nie tylko w taki zewnętrzny sposób, dotyczący ich miejsca pochówku. Skoro bowiem wierzymy w życie wieczne i sąd Boży, to rodzi się pytanie: Jak pomóc tym, którzy czekają na niebo w czyśćcu? I to ten rodzaj troski jest o wiele ważniejszy od estetyki grobów. Pięknie to wyraziła św. Monika w przeddzień swej śmierci w rozmowie ze swymi synami: „To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście — gdziekolwiek będziecie — wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim”.
Dlatego nie pomijając wdzięczności wobec każdego, kto przyczynił się do zadbania o porządek i piękno na naszym cmentarzu, należy przypominać o zadbaniu o dary duchowe służące zbawieniu naszych zmarłych. Dołużmy zatem starania, by ofiarować im:
1/ Dar odpustu zupełnego
2/ Modlitwę osobistą i w wypominkach
3/ Mszę świętą w ich intencji.
Temu duchowemu darowi służyć będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania podczas nabożeństwa różańcowego od poniedziałku do czwartku. Zróbmy porządki w naszej duszy, by przyjść z najcenniejszymi darami duchowymi do naszym zmarłych.
Piękną i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych (por. 2 Mch 12,45).

Warunki o odpustu zupełnego
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Pobożnie (czyli modlitewnie) nawiedzić cmentarz
2.Wzbudzić intencję jego otrzymania.
3. Być w stanie łaski uświęcającej.
4. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
5. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
6. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.