I KOMUNIA ŚWIĘTA 2021

Pan Jezus wielokrotnie prosi o gościnę w naszych sercach. Chcąc Mu jej udzielić, potrzebujemy przygotować swe wnętrze przez sakrament Pokuty i pojednania oraz zaprosić Go w trakcie Eucharystii. Tego radosnego wydarzenia doświadczyło w dwóch grupach 25 dzieci z naszej parafii, które najpierw w środę 2 czerwca przystąpiły do I Spowiedzi, a następnie w sobotę 5 czerwca do I Komunii świętej. 

Znakiem zewnętrznym przygotowanego dla Jezusa Eucharystycznego miejsca w sercach dzieci była otrzymana przez nich od rodziców, na zakończenie Liturgii pokutnej, biała szata. Jest to zarazem wezwanie ich do troski o wolność od grzechów. 
Liturgia I Komunii świętej przygotowana pod opieką Pani Danuty i Księdza Michała, była okazują do przypomnienia darów, które dzieci otrzymały przez cały rok przygotowań. Wykorzystany w homilii plecak zawierał:
– różaniec, bo z rozważania tajemnic poznajemy naszego Zbawiciela,
– szkaplerz, bo nosząc Go na piersi chcemy pamiętać o Bożej opiece nad nami, 
– świecę, bo chcemy iść za Jezusem Światłością świata, 
– modlitewnik, bo chcemy uczynić się zwracania do Boga. 
Do tych darów doszedł ten najcenniejszy, Ciała Pańskiego. Przyjęte z wiarą staje się ono w nas pokarmem wzmacniający życie nadprzyrodzone. Przez cały Biały Tydzień pogłębialiśmy te treści. Bonusem było zainstalowanie w Oktawę Bożego Ciała, odnowionego obrazu św. Małgorzaty, przed którym dzieci zrobiły sobie zdjęcia. 
Z okazji I Komunii świętej rodzice przystępujących do niej dzieci złożyli dar na zakup feretronu św. Małgorzaty. Każdemu kto przyczynił się do pięknego przeżycia tej uroczystości, składa serdeczne Bóg zapłać.