I KOMUNIA ŚWIĘTA 2021

Pan Jezus wielokrotnie prosi o gościnę w naszych sercach. Chcąc Mu jej udzielić, potrzebujemy przygotować swe wnętrze przez sakrament Pokuty i pojednania oraz zaprosić Go w trakcie Eucharystii. Tego radosnego wydarzenia doświadczyło w dwóch grupach 25 dzieci z naszej parafii, które najpierw w środę 2 czerwca przystąpiły do I Spowiedzi, a następnie w sobotę 5 czerwca do I Komunii świętej. 

Znakiem zewnętrznym przygotowanego dla Jezusa Eucharystycznego miejsca w sercach dzieci była otrzymana przez nich od rodziców, na zakończenie Liturgii pokutnej, biała szata. Jest to zarazem wezwanie ich do troski o wolność od grzechów. 
Liturgia I Komunii świętej przygotowana pod opieką Pani Danuty i Księdza Michała, była okazują do przypomnienia darów, które dzieci otrzymały przez cały rok przygotowań. Wykorzystany w homilii plecak zawierał:
– różaniec, bo z rozważania tajemnic poznajemy naszego Zbawiciela,
– szkaplerz, bo nosząc Go na piersi chcemy pamiętać o Bożej opiece nad nami, 
– świecę, bo chcemy iść za Jezusem Światłością świata, 
– modlitewnik, bo chcemy uczynić się zwracania do Boga. 
Do tych darów doszedł ten najcenniejszy, Ciała Pańskiego. Przyjęte z wiarą staje się ono w nas pokarmem wzmacniający życie nadprzyrodzone. Przez cały Biały Tydzień pogłębialiśmy te treści. Bonusem było zainstalowanie w Oktawę Bożego Ciała, odnowionego obrazu św. Małgorzaty, przed którym dzieci zrobiły sobie zdjęcia. 
Z okazji I Komunii świętej rodzice przystępujących do niej dzieci złożyli dar na zakup feretronu św. Małgorzaty. Każdemu kto przyczynił się do pięknego przeżycia tej uroczystości, składa serdeczne Bóg zapłać.
 

 

Podziel się ze znajomymi!