ZGŁĘBIAJĄC TAJEMNICĘ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest zaproszeniem ze strony Boga, by zgłębić ten dar ofiarowany dla naszego umocnienia i przemiany. Uczestnicząc w procesji eucharystycznej, nie tylko idziemy za Chrystusem, ale równocześnie idziemy w głąb tajemnicy Jego obecności w konsekrowany chlebie i winie. 
Tegoroczna Uroczystość przeżywana była w cieniu trwającej pandemii. Dlatego cieszy liczny udział, mimo różnych problemów z tym związanych. Procesja przeżywana przy pięknej pogodzie dało poczucie bezpieczeństwa i Bożej opieki. Uczestnicząc w  orszaku zwycięskiego Króla, odczuwaliśmi Jego prowadzenie. W ten sposób mogliśmy doświadczyć wierności Boga, który na Synaju zawarł, a na Golgocie odnowił przymierze z nami. To tam zobowiązał się nam błogosławić, jeśli zawierzymy Jego prowadzeniu. Dziś od nas zależy to, jak skorzystamy z ofiarowanych nam łask. 
Bez wątpienia pogłębieniu tych treści sprzyjała oprawa Uroczystości:
– ołtarze przygotowane przez mieszkańców Gorzkowa, Kaczkowic,  Donatkowic i Wojsławic,
– liczny udział dzieci sypiących kwiatki i dzwoniących dzwoneczkami, 
– poczty sztandarowe OSP z Chruszczyny Wielkiej, Donatkowic, Gorzkowa, Krzyszkowic i Wojsławic,
– udekorowanie trasy proporcami przez panów Roberta Sokołowskiego i Czesława Jarę, 
– delegacje wiosek niosące feretrony, sztandary i chorągwie, 
– asysta ministrantów i prowadzący śpiew Pan Grzegorz Krawczuk.
Im wszystkim oraz każdemu uczestnikowi mszy i procesji dziękujemy za świadectwo wiary.