ŚWIĘTY JÓZEF ODWIEDZA MIESZKAŃCÓW

Czas peregrynacji obrazu św. Józefa to nie tylko zaproszenie, by przyjść na spotkanie z Opiekunem Świętej Rodziny do kościoła, to również Jego obecność – w obrazie – na wioskach, będąca okazją do spotkania i wspólnej modlitwy. 
Nawiedzenie obrazu na wioskach ukazało jeszcze jedną cechę św. Józefa. On jak dobry ojciec idzie do swoich duchowych dzieci, by zatroszczyć się o ich problemy. Dlatego przy okazji tych spotkań modlitewnych, tak jak i w kościele, była możliwość przekazywania Mu próśb zapisanych na kartkach. Ten gest wraz z chwilą osobistej modlitwy przy obrazie każdej osoby, zindywidualizowały czas peregrynacji. Opiekun Kościoła, jakim jest św. Józef, podejmuje bowiem nasze problemy nie tylko jako całej wspólnoty, ale także każdego z nas z osobna.
Peregrynacja obrazu św. Józefa zakończyła się w sobotę Eucharystią i Aktem zawierzenia się Mu całej naszej parafii. Następnie nasi przedstawiciele – ks. Proboszcz oraz państwo Krystyna i Stanisław Mentel – udali się do Bejsc, by przekazać obraz kolejnej parafii w dekanacie.