RODZINAMI PRZY ŚWIĘTYM JÓZEFIE

Goszcząc obraz, na którym św. Józef czczony jest jako Opiekun Świętej Rodziny, pragnęliśmy stanąć przy Nim naszymi rodzinami. Ze względu na pandemię, ale i na wymiar duchowy, dokonaliśmy tego, uczestnicząc w Eucharystii sprawowanej na naszym cmentarzu. 

Wybór miejsca był nieprzypadkowy. Przecież to przy grobach i na każdej mszy świętej stajemy, dzięki tajemnicy „świętych obcowania”, we wspólnocie rodzinnej pielgrzymujących na ziemi i żyjących w wieczności. Dlatego rodziny gromadziły się przy grobach swych bliskich i tam uczestniczyły w liturgii. Siąpiący deszczyk nie odstraszył zgromadzonych, a przypomniał o atmosferze mszy z Janem Pawłem II sprawowanej przed 30. laty na lotnisku w Masłowie. To wtedy Ojciec święty, nawiązując do IV przykazania, wygłosił homilię o rodzinie, która odbiła się szerokim echem w Polsce i na świecie. Dziś jeszcze silniej doświadczamy ataków na rodzinę, dlatego na zakończenie Eucharystii Ksiądz Proboszcz dokonał aktu zawierzenia naszej parafii św. Józefowi, a przedstawiciele kobiet i mężczyzn oddali pod Jego opiekę nasze rodziny. Całość spotkania zakończyło indywidualne błogosławieństwo każdej przybyłej rodziny.