MĘŻCZYŹNI U ŚW. JÓZEFA

Ze względu na swą postawę wobec Bożych planów i relacji do Maryi oraz Jezusa, św. Józef postrzegany jest jako wzór mężczyzn, męża i ojca. Dlatego podczas peregrynacji Jego obrazu nie mogło zabraknąć spotkania na modlitwie dla mężczyzn.

Eucharystii w ich intencji przewodniczył ks. Michał. W homilii podkreślił rolę świadectwa i relacji międzypokoleniowych dla kształtowania się tożsamości u mężczyzn. Widok ojca modlącego się i pracującego porusza nas, dając światło w naszych wyborach. Jednak nie tylko siła ducha i ciała nas inspirują, ale również przyznawanie się do swej słabości. To korekta programu życia świadczy o mądrości, czego przykładem jest św. Józef.
W trakcie spotkania usłyszeliśmy świadectwo Piotra Smajdora z grupy apostolskiej „Mężczyźni św. Józefa” z Tarnowa. Dzielił się on owocami swego i kolegów życia z Chrystusem, wskazując na różne ścieżki, które pozwalają odnaleźć mężczyźnie równowagę między pracą zawodową, obowiązkami domowymi, a duchowością. A przez to czyniąc gotowym do twórczej miłości. 
Spotkanie zakończyło się posadzeniem na skwerku przy parkingu, otrzymanej od dobrodziejów, sadzonki dębu, wyhodowanej z żołędzia z dębu „Bartka”. Drzewo to będzie znakiem siły i kontynuacji, tak istotnych w rozwoju mężczyzny. Zasadzenia dębu dokonali: najstarszy i najmłodszy uczestnik spotkania.