Z TOBĄ CIEMNOŚĆ NIE BĘDZIE CIEMNA

Zaledwie przed 20 laty zaczęto organizować w okresie wielkanocnym nabożeństwo Drogi Światła. Koncentruje się ono wokół Chrystusa Zmartwychwstałego, ukazując niejako owoce Jego drogi krzyżowej. 

Przed czterema laty po raz pierwszy zorganizowaliśmy to nabożeństwo w naszej parafii, kończąc je ustawieniem krzyża na kopcu, na Skwerze Pamięci. W tym roku szliśmy za Zwycięzcą Śmierci przy okazji trwającej u nas peregrynacji obrazu św. Józefa. Dlatego w rozważaniach patrzyliśmy na czternaście scen z Ewangelii, zgłębiając tajemnicę rodziny i Kościoła, których patronem jest małżonek Maryi. On uczy nas jak przyjąć z ufnością światło, którego w życiu udziela nam Bóg.