PRZYWITANIE OBRAZU ŚW. JÓZEFA PEREGRYNUJĄCEGO PO DIECEZJI

W świecie, gdzie Bóg Ojciec ‒ nasz Pan i  Stwórca ‒ pozwala nam żyć, mamy być solą ziemi i  światłem świata. Święty Józefie, w czasie peregrynacji Twego obrazu, naucz nas odwagi wiary, cierpliwej pracy nad sobą i świadectwa, które pozwolą naszym braciom i  siostrom zobaczyć Jezusa Chrystusa w Kościele i w Eucharystii, w słowie Bożym i w nas samych. Amen. – Bp Jan Piotrowski

Peregrynująca po diecezji kopia obrazu św. Józefa – Opiekuna Rodziny, zawitała do naszej parafii w sobotę 8 maja. Przywitanie nastąpiło na placu kościelnym, gdzie obraz przynieśli państwo Barbara i Piotr Dąbrowscy, którzy jako delegaci dekanatu odebrali go w Kielcach z rąk bpa Jana Piotrowskiego. Po wprowadzeniu do świątyni nastąpił obrzęd powitania, którego dokonali ks. Proboszcz oraz przedstawiciele parafian: Mirosław Kurowski i Justyna Góra. Podczas Eucharystii sprawowanej w intencji owoców peregrynacji, Bóg w swoim słowie przypomniał nam o potrzebie zaufania Mu. Przykładem tego jest św. Józef, który uczy nas słuchania Ojca niebieskiego i pełnienia Jego woli. To z tej postawy, a nie z zadufania w sobie, rodzi się owocne życie. Każdy z nas może mieć problem z rozeznaniem planów Bożych, lecz trwając na modlitwie odnajdzie właściwe rozwiązanie. Uroczystość powitania obrazu św. Józefa zakończyła się czuwaniem modlitewnym, podczas którego księża z przedstawicielami świeckich zawierzyli Opiekunowi Świętej Rodziny czas peregrynacji i rodziny naszej parafii. Dopełnieniem powitania była adoracja podjęta w niedzielę po każdej mszy św. Dzięki niej mogliśmy liczniej wejść w duchową i modlitewną więź ze św. Józefem, goszczącym u nas.