PATRZĄC NA MARYJĘ NASZĄ MAMĘ I ROZMAWIAJĄC Z NIĄ

Sięgające lat 60-tych XX wieku zobowiązanie, gromadzi przed obrazem Czarnej Madonny na Jasnej Górze wiernych diecezji kieleckiej na nocnym czuwaniu z 4 na 5 dzień każdego miesiąca. W maju 2021 r. dane było dziewiętnastu osobom z naszej parafii prowadzić tę modlitwę w imieniu całej wspólnoty diecezjalnej.

Nasze czuwanie modlitewne zbiegło się w czasie z rozpoczętą w diecezji peregrynacją obrazu św. Józefa. Dlatego patrzyliśmy na Maryję z Dzieciątkiem, czując się jak Opiekun Świętej Rodziny, gdy na nich spoglądał. Jest to zarazem czas 30. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej diecezji i Eucharystii na lotnisku w Masłowie. Poruszony wtedy w homilii temat IV przykazania Bożego, prowadził do refleksji nad Bożym Ojcostwem i relacjami w rodzinie. Dlatego spotykając się we wspólnocie wiary, chcieliśmy spojrzeć na nasze życie z perspektywy życia św. Józefa, zapisanego na kartach Pisma świętego oraz w nauczaniu i modlitwach św. Jana Pawła II. Dwanaście spojrzeń, które podjęliśmy na czuwaniu, to swego rodzaju zdjęcia, w których jak w soczewce skupiają się główne tematy, składające się na nasze ziemskie pielgrzymowanie. Dzięki nim możemy zobaczyć „Mówiącego Milczeniem” oczyma Maryi i dorastającego Jezusa, a zarazem wniknąć w okoliczności i motywy jego wyborów oraz działania. Naszą modlitwą ogarnialiśmy troski i radości naszej diecezji, parafii i dekanatu. Prosiliśmy, by Boży pokój ogarniał nasze rodziny i środowiska, pozwalając wyjść zwycięsko z wszelkich pokus i lęków.