IMIENINY I URODZINY KSIĘDZA MICHAŁA 

Święto Archaniołów Gabriela, Michała I Rafała jest dniem urodzin i imienin naszego Księdza Wikariusza. Z tej okazji w najbliższą niedzielę składaliśmy mu życzenia i ogarniali go modlitwą.

Okoliczności temu towarzyszące, związane z problemami zdrowotnymi ks. Michała, sprawiły, że na pierwszy plan przebiły się życzenia z tym związane. Dziękując za jego posługę w naszej wspólnocie parafialnej cieszymy się, że mimo perturbacji nie poddaje się i z zapałem angażuje w działalność duszpasterską. Prosimy przy tym Ojca Niebieskiego, by chronił go od wszelkich ukąszeń i napełniał jego życie słodyczą miłości.