Poświęcenie Różańców 2023

Październik, jako miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej, jest okazją do przekazania dzieciom przygotowującym się do I Spowiedzi i I Komunii św. poświęconych różańców.

Modlitwa ta ma szczególne znaczenie w tym roku ich duchowego i intelektualnego kształtowania. Skoro podczas uroczystości, jakie staną się udziałem dzieci klas trzecich w maju, mają one ugościć w swym sercu Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, to ważne, by znały swego Zbawiciela. A właśnie modlitwa różańcowa pomaga nam tego dokonać. Rozważając dwadzieścia tajemnic, poznajemy osobę Jezusa, sposób icel Jego działania. Dlatego nie tylko dzieci komunijne, ale każdy wierzący, dzięki tej modlitwie przygotowują swoje serce na dar miłosierdzia ofiarowany w sakramentach Pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
Poświęcone na zakończenie mszy różańce, rodzice wręczyli zatem swoim dzieciom i wraz z nimi podjęli tę modlitwę na pierwszym w tym roku nabożeństwie różańcowym.