NA PIELGRZYMCE KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Po raz piętnasty członkowie Róż Różańcowych z całej naszej diecezji spotkali się na swej dorocznej pielgrzymce. Tym razem wybór miejsca, sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, podyktowany był obchodami 800. lecia jego śmierci.

Temat spotkania: „Z Maryją leczyć świat modlitwą”, nawiązuje do wciąż aktualnych wezwań, z którymi Maryja zwraca się w licznych objawieniach. Tam bowiem, gdzie oddajemy siebie i bliźnich w ręce Boga, tam przychodzi miłość i pokój. Było to widoczne we wszystkich elementach XV Diecezjalnej Pielgrzymki Róż Żywego Różańca: koncercie zespołu z Ukrainy, konferencji dotyczącej posługi członków Kół Różańcowych, rozważaniom modlitwy różańcowej oraz homilii Biskupa Jana Piotrowskiego. Pasterz naszej diecezji zachęcał zebranych, by w świecie byli świadkami – swego rodzaju tragarzami – prawdy o Bogu pochylającym się z troską nad światem. Chcąc tego dokonać, należy czerpać z mądrości bł. Wincentego Kadłubka, w którego sanktuarium gościliśmy. To on wprowadził praktykę zapalania wiecznej lampki przed tabernakulum, przypominającej o Zbawicielu czekającym, by nas poprowadzić. Bez wątpienia czas tego spotkania bardzo ubogacił trzynastoosobową grupę reprezentującą Koła Różańcowe z naszej parafii.