JEZUS ZATROSKANY O NAS

W środku wakacji i żniw, Bóg zaprasza nas do “odnowy duchem w naszym myśleniu i przyobleczenie się w człowieka nowego” /por. Ef 4, 24/, by to, co duchowe kierowało tym, co cielesne; wieczne tym, co doczesne.
tym mówi odcinek “Siewców Słowa”, nagrany w naszej świątyni.