ZE ŚPIEWEM PRZEZ NASZĄ HISTORIĘ

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.” – Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Splatająca się z Uroczystością Wniebowzięcia NMP 101. rocznica Bitwy Warszawskiej, stała się okazją do spotkania i wspólnej modlitwy przy pomniku Niepodległości na naszym Skwerze Pamięci. Wspominając przy śpiewie pieśni religijnych i patriotycznych historię Polski, obecni na spotkaniu mogli uczynić się z niej odpowiedzialności za Ojczyznę. Jej wyrazem są nie tylko zrywy zbrojne, ale przede wszystkim zakorzeniona w wierze, nadziei i miłości, praca nad sobą i na rzecz bliźnich. Zaglądajmy na Skwer Pamięci i przez zadumę oraz modlitwę uczmy się od przodków, jak owocnie żyć i umierać.