DZIĘKCZYNIENIE ZA TEGOROCZNE PLONY

Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów, który ci daje Pan, Bóg twój. Włożysz je do koszyka i udasz się na miejsce, które Pan, Bóg twój, obierze sobie na mieszkanie dla imienia swego. Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu i będziesz się cieszył ze wszystkich dóbr, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi. /por. Pwt 26, 1-11/

Wierni temu zwyczajowi, sięgającemu starożytnego Izraela oraz Prasłowian, przedstawiciele ośmiu wiosek przenieśli na parafialne dożynki pierwociny tegorocznych zbiorów. Składając je u stóp ołtarza, wyrazili w ten sposób wdzięczność za Bożą opiekę i nadzieję na Jego miłosierdzie. Przewodzący temu orszakowi Pan Stanisław Nowak, sołtys Krzyszkowic, złożył na ręce Księdza Proboszcza chleb, przypominając o trudach tegorocznych żniw i prosząc, by ofiarowany bochen był znakiem solidarności i dzielenia się dobrami z potrzebującymi. Po poświęceniu wieńca przyniesionego przez mieszkańców Stojanowic i koszy ofiarnych z Krzyszkowic, Plechówki, Plechowa, Donatkowic, Kaczkowic, Wielgusa i Chruszczyny Wielkiej, rozpoczęły msza dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo na dalsze prace polowe. W homilii ks. Michał przypomniał o trudzie pracy na roli i potrzebie powiązania jej ze współpracą ze Stwórcą. Podkreślił wartość tego dzieła, ktore w obrazowy sposób oddaje powiedzenie: Od cesarza przez rzemieślnika każdy liczy na pracę rolnika. Choć ważne są zdobycze techniki i  rozwój kultury, to jednak bez żywności nie da się żyć. To ta dziedzina pokazuje nam jak wiele zależy od Boga, który daje wzrost. Na zakończenie dożynek zebrani spożyli podzielone na kawałki chleby, dając wyraz wspólnoty.
 
Od cesarza przez rzemieślnika każdy liczy na pracę rolnika. 

 

foto: Kazimierz Kowalski