KOMU UFAM? – PIERWSZY DZIEŃ REKOLEKCJI

Saletyn ksiądz Piotr Sofij, ktory w tym roku prowadzi nasze adwentowe rekolekcje, przypominał nam, że święty Augustyn napisał, iż „Niewiedza rodzi niewiarę.” Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie o to, jak pogłębia swą wiarę w wymiarze intelektualnym i duchowym.

Nasz Rekolekcjonista podkreślił nam, że dziś w świecie mamy zalew informacji, ale to nie oznacza posiadania wiedzy. Bo błędne dane prowadzą do błędnych wniosków. Gdy szukamy prawdy o Bogu i Kościele, trzeba się zastanowić nad tym, skąd czerpię wiedzę o Nim. Owszem grzech ludzi wierzących może przesłaniać istotę chrześcijaństwa, ale to nie oznacza, że patrząc na kogoś takiego poznam prawdę. Trzeba poświęcić czas dla Boga, a wtedy Go poznam. Dziś pozwalamy na wiele godzin tygodniowo, pozwalając na  bombardowanie nas informacjami przez wrogie Kościółowi media, a godzinę lub dwie na słuchanie tego, co mówi nam Bóg przez Pismo Święte i nauczających nas księży, czy katechetów. Wiara domaga się pogłębienia intelektualnego, a wiedza potrzebuje wiary. Tylko na dwóch skrzydłach – wierze i rozumie – można wznieść się do Boga. Ksiądz Piotr dzieląc się świadectwem swego życia pokazał, że tę wiedzę o Bożym działaniu czerpiemy też z wydarzeń naszego życia. Jest to możliwe, gdy patrzymy na nie oczyma wiary. Takie było jego doświadczenie podczas choroby nowotworowej, która dotknęła go 2 września 2020 roku. Tak zwane zbiegi okoliczności pokazały mu, jak Bóg troszczy się o niego również w chorobie. Jeśli chcemy zbliżyć się do Boga i czerpać z wiary radość trzeba szukać właściwych źródeł poznania prawdy.
W tym dniu miało także miejsce złożenie deklaracji przez grupę kandydatów do Bierzmowania z klasy ósmej. Rozpoczynają oni w ten sposób okres rocznego przygotowania do tego sakramentu. Otoczmy ich modlitwą i dzielmy się z nimi świadectwem życia.