JAK WALCZĘ Z GRZECHEM? – DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI

Wszelkie zło, grzech, w naszym życiu ma swe źródło w fałszywym obrazie Boga, a w konsekwencji w nieposłuszeństwie wobec Niego.

W drugim dniu rekolekcji ks. Piotr przybliżył nam najpierw sposób działania Złego, który jest „ojcem kłamstwa”. Lucyfer będąc przeznaczonym do niesienia Bożego światła, w skutek pychy i buntu, staje się aniołem ciemności. To on, pod postacią węża, kusi pierwszych rodziców. Przedstawia Boga w krzywym zwierciadle, przypisując Mu oszustwo i lęk przed utratą władzy. Zaufanie jakim obdarzyli szatana Adam i Ewa, spowodowało wejście grzechu w historię świata. Rekolekcjonista pokazał nam sposoby przenikania przez zło naszego życia. Zwrócił uwagę, że diabeł potrafi nawet posługiwać się Słowem Bożym, by nas omamić. W ten sposób można nas oderwać od Boga. A grzech to nie jakaś tam pomyłka, błąd, ale oderwanie się od źródła życia, a oddanie siebie w ramiona tego, który niesie ze sobą śmierć. W życiu trzeba nam walczyć o wolność od grzechu i wpływu szatana. Ale nade wszystko o żywą więź z Bogiem, a wystrzeganie się dialogu ze Złym.
 
Najskuteczniejszą pomoc w walce z grzechem i Złym są modlitwa i sakrament Pokuty i pojednania. To w nich rozeznajemy, co jest dobre, a co złe i otwieramy się na Boże miłosierdzie.