DLACZEGO PŁACZE NASZA MAMA, MARYJA?

Podczas objawień w La Salette, w dniu 19 września 1846 roku, Maryja ukazała się piętnastoletniej Melanii i jedenastoletniemu Maksymowi jako piękna, ale zapłakana niewiasta. W przekazanym dzieciom orędziu przypominała o skutkach grzechu i Bożym miłosierdziu, wzywając do przyjęcia owoców zbawienia.

Mamy różne wyobrażenia Maryi, ale to z La Salette ukazuje Jej zapłakane oblicze. Na ten aspekt objawień i jego przyczyny zwrócił nam uwagę ks. Piotr. Powodem takiego stanu Matki Bożej jest to, jak żyją Dzieci Boże. Niepokalana przyszła do zaniedbanych religijnie dzieci, aby odnowić ich w życie wiary, a przez ich posługę także dorosłych. Dwójka widzących pochodziła z ubogich i będących w wieloaspektowym kryzysie rodzin, żyjących w społeczeństwie dotkniętym skutkami bezbożnej Rewolucji Francuskiej, pijaństwa i słabych praktyk religijnych. „Piękna Pani” dostosowuje się w sposobie mówienia i proponowanych działań do możliwości dzieci. Pokazuje skutki grzesznego życia, zachęca do odnowy w sferze modlitwy i daje nadzieję na błogosławieństwo Boże. Wydarzenia sprzed 175 lat i dziś są aktualne, rzucając światło na nasze życie osobiste i społeczne. Każdy kto z wiarą przyjmuje orędzie z La Salette doświadcza wewnętrznej przemiany, jak ojciec Maksyma, który wyzwolił się z nałogu pijaństwa i trwał w praktykowaniu codziennej modlitwy oraz niedzielnej Eucharystii. Warto zgłębić to przesłanie Maryi i być jego świadkiem, jak ks. Piotr. Za co mu z serca dziękujemy.
W tym dniu dzieci klas trzecich otrzymały poświęcone medaliki.