Życzenia świąteczne

Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie i nasi Goście!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
przyjmijcie od nas serdeczne życzenia.
Niech czas świętowania przyjścia na świat Bożego Syna napełni Wasze serca pokojem i radością, jakich świat dać nam nie może. Przyjmijcie dar służby, jaki On nam ofiarowuje.
Bez lęku dajcie się Mu poprowadzić przez życie, bo Boże Dziecię wie, która ścieżka jest dla nas najlepsza.
Widząc uniżenie, jakie przyjął, by nas zbawić, miejcie ufność, że On Was nie opuści, ale będzie wierny danym obietnicom.

Nie bójcie się, mówić Mu o marzeniach i lękach.
A łamiąc się opłatkiem i zasiadając do wigilijnego stołu, poczujcie Jego obecność i pomoc w budowaniu wspólnoty w domu i świecie.
Oby w takcie świątecznych spotkań pokój ogarniał Wasze serca.

Tego wszystkiego – ogarniając darem modlitwy – życzymy każdej i każdemu z Was
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.
Równocześnie dziękujemy za Waszą pomoc, świadectwo życia, wsparcie, wyrozumiałość oraz wybaczenie, a za wszelkie przykrości i zaniedbania z naszej strony serdecznie przepraszamy.

Ks. Michał Krężel    Ks. Sławomir Sarek
wikariusz           proboszcz