KSIĄDZ MICHAŁ KRĘŻEL – NOWY WIKARIUSZ NASZEJ GORZKOWSKIEJ PARAFII

„Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5, 1). Bóg powołuje zawsze swoich kapłanów z określonych środowisk życia ludzkiego i kościelnego, które w sposób nieuchronny ich kształtują i do których zostają potem posłani z posługą Ewangelii Chrystusa. /Św. Jan Paweł II/

Z nominacji Bpa Jana Piotrowskiego, z dniem 20 sierpnia 2020 roku, został posłany do posługi w naszej parafii, jako wikariusz, ks. Michał Krężel. Przybywa do nas z parafii Przemienienia Pańskiego w Kielcach, choć jego korzenie związane są z naszym regionem, a konkretnie z parafią w Dzierążni, gdzie się urodził w 1981 r. i tam spędził dzieciństwo oraz młodość. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Kazimierza Ryczana 3 czerwca 2006 r. Do tegorocznej nominacji pełnił posługę wikariusza i prefekta szkół w pięciu parafiach. Jak sam podkreślił w przywitaniu, wychował się w środowisku wiejskim, dlatego rozumie i lubi pracę na roli, czy w gospodarstwie. Wśród pasji, oprócz tych związanych bezpośrednio z kapłaństwem, preferuje ogrodnictwo i wycieczki rowerowe. 
Witając księdza Michała w parafii, której patronuje św. Małgorzata, zapewniamy Go o naszej życzliwości i modlitwie, życząc mu, by realizował się tu w kapłańskim powołaniu oraz doświadczył rodzinnej wspólnoty wiary.