Litania do Świętej Małgorzaty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
 
Święta Małgorzato, w Panu rozmiłowana, módl się za nami
Święta Małgorzato, któraś młodość i piękno poświęciła Chrystusowi,
Święta Małgorzato, dziewico i męczennico,
Święta Małgorzato, dla wiary gotowa na męczeństwo,
Święta Małgorzato, w oblubieńczej miłości stała,
Święta Małgorzato, dziewico wielkich ideałów,
Święta Małgorzato, wzorze młodzieńczej odwagi,
Święta Małgorzato, Pana nad życie ceniąca,
Święta Małgorzato, niewiasto nadziei niezłomnej,
Święta Małgorzato, w cierpieniu wytrwała,
Święta Małgorzato, w pokusie mężna,
Święta Małgorzato, zwyciężająca smoka piekielnego,
Święta Małgorzato, Bogu do końca oddana,
Święta Małgorzato, mocą krzyża zwycięska,
Święta Małgorzato, aż do śmierci wierna,
Święta Małgorzato, perło wśród męczennic,
Święta Małgorzato, z grona Czternastu Świętych Wspomożycieli,
Święta Małgorzato, ze wstawiennictwa słynąca,
Święta Małgorzato, opiekunko rolników,
Święta Małgorzato, chroniąca płody ziemi,
Święta Małgorzato, broniąca od ognia i burzy,
Święta Małgorzato, wspomożenie oczekujących potomstwa,
Święta Małgorzato, zaradzająca bezpłodności,
Święta Małgorzato, patronko niewiast brzemiennych,
Święta Małgorzato, wspierająca kobiety rodzące,
Święta Małgorzato, patronko położnych,
Święta Małgorzato, ratująca z trudno leczących się chorób,
Święta Małgorzato, wsparcie ludzi w ciężkich sytuacjach życiowych,
Święta Małgorzato,  patronko naszej parafii,
 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. 
 
 
K. Wstawiaj się za nami święta Małgorzato.
W. Abyśmy oczyściwszy serca, Boga oglądać mogli. 
 
 
Módlmy się.
Boże, który w świętej Małgorzacie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś na świetlany przykład czystości i męstwa +, spraw niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi * i wspomogą nas we wszystkich naszych potrzebach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
lub 
Święta Małgorzato, Męczenniczko Pańska, któraś w mocnym zaufaniu ku Bogu pokonała złego ducha i zniweczyła chytre jego zamysły, uproś nam łaskę u Boga, abyśmy również wszelkim nagabywaniom i pokusom jak najusilniej opierać się mogli, a tym samym wiecznej zguby i zatracenia uniknęli. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków
Amen.