PODSUMOWANIE ROKU I WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Po zakończonej wizycie duszpasterskiej pragniemy podzielić się informacjami statystycznymi i spostrzeżeniami dotyczącymi naszej parafii pw. św. Małgorzaty.

 • W naszej wspólnocie wiary było w minionym roku: 25 chrztów, 11 ślubów oraz 40 pogrzebów.
 • Do I-ej Spowiedzi oraz Komunii św. przystąpiło 23 dzieci, a przygotowanie do Bierzmowania podjęła grupa 23 uczniów III gimnazjum i 18 uczniów II gimnazjum.
 • W tym czasie z Namaszczeniem chorych, comiesięczną spowiedzią i Komunią św. odwiedziliśmy w domach 48 chorych.
 • Rozdaliśmy też łącznie 28 000 Komunii św.
Dodatkowych informacji dostarczyła nam wizyta duszpasterska.
 • W ciągu 14 dni odwiedziliśmy 539 domów, a w 93 nas nie przyjęto.
 • Według zebranych informacji, w naszej parafii zamieszkuje 2254 osoby, z czego 113 przebywa za granicą, natomiast 14 jest innego wyznania lub podaje się za niewierzących.
 • Mamy 431 małżeństw sakramentalnych, w tym 40 ze stażem powyżej 50 lat – najstarsze obchodziło 71 rocznicę ślubu – oraz 53 małżeństwa i związki niesakramentalne, w tym 25 par, które nie mają przeszkód, by zawrzeć sakramentalne małżeństwo.
 • Równocześnie zamieszkuje wśród nas 99 osób samotnych.
Szczegółowe dane poszczególnych wiosek są zamieszczone w poniższej tabeli.

MIEJSCOWOŚĆLICZBA MIESZKAŃCÓWLICZBA
DOMÓW
DOMY
ZAMKNIĘTE
LICZBA RODZINOSOBY
SAMOTNE
OSOBY
ZA GRANICĄ
INNE
WYZNANIE/
NIEWIERZĄCY
CHRUSZCZYNA MAŁA8328531660
CHRUSZCZYNA WIELKA 25474139915150
DONATKOWICE129439481011
GORZKÓW 238686818140
KACZKOWICE187569709114
KRZYSZKOWICE24865681783
ŁYCZAKÓW14139247680
NAGÓRZANKI7621023420
PLECHÓW20353858990
PLECHÓWKA 6719321510
STOJANOWICE1744212555210
WIELGUS137421046743
WOJSŁAWICE3178210938133
RAZEM2254632937539911314

ROKOBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
2016
2270
mieszkańców
588 osób
10.10
262 osoby
2017
2261
mieszkańców
587 osób
15.01
320 osób908 osób
09.04
NIEDZIELA
PALMOWA
603 osoby656 osób
09.07
315 osób653 osoby
15.10
273 osoby
2018
2254
mieszkańców
632 osoby
14.01
427 osób853 osoby
25.03
NIEDZIELA PALMOWA
611 osób667 osób
22.07
301
osób
643 osoby
22.10
250 osób
2019
2230
mieszkańców
584 osoby
13.01
384
osób
951 osób
14.04
NIEDZIELA PALMOWA
581 osób655 osób
21.07
299 osób611 osób
20.10
297 osób

Wśród dostrzeganego dobra należy zaznaczyć:
 • większą troskę o dobro duchowe chorych,
 • pamięć o zmarłych wyrażoną w częstym nawiedzaniu grobów i zamawianiu Mszy św. w ich intencji oraz dbałości o cmentarz,
 • zwiększającą się ilość osób przystępujących do Komunii św.,
 • rozwój Kół Żywego Różańca oraz udział w nabożeństwach i pielgrzymkach,
 • ofiarność w finansowym wspieraniu podejmowanych prac oraz ogłaszanych zbiórek na cele poza parafią. Dziękujemy przy tym za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej na remont prezbiterium w kwocie 60 000 zł oraz za datki dla księży.

 

Problemami zaś, z którymi zmaga się nasza wspólnota parafialna są:
 • słaba obecność na Mszy św. w niedzielę i święta, w tym brak pomocy w dotarciu do kościoła osobom niedołężnym i dzieciom,
 • rosnąca ilość par żyjących ze sobą bez sakramentu Małżeństwa i przyzwalanie na takie postawy w rodzinach,
 • mała częstotliwość przystępowania do spowiedzi,
 • duża ilość osób uzależnionych od alkoholu i rodzin dotkniętych tym problemem.
Utrwalaniu dostrzeżonego dobra i pomocy w problemach chcemy zaradzać przez podejmowane w rozpoczętym roku przepowiadanie i zaplanowane dzieła apostolskie. Równocześnie, oprócz czekania na dofinansowanie na konserwację prezbiterium, chcemy się zmierzyć z kilkoma wyzwaniami związanymi ze stroną materialną funkcjonowania naszej parafii, a są nimi:
 • remont dzwonnicy – planowany koszt to ponad 80 000 zł,
 • dokończenie sadzenia krzewów okalających cmentarz i ogrodzenie siatką jego zachodniej i północnej strony,
 • wzniesienie na Skwerze Pamięci pomnika upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Wszystkie te doświadczenia, radości, problemy i plany polecajmy w modlitwach Bogu i włączajmy się w ich właściwe rozwiązywanie.