ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił papież Jan Paweł II w 1997 roku, ogłaszając, że Kościół będzie obchodził go corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego.

To cykliczne wydarzenie stwarza okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. Chcemy w tym dniu pamiętać o tych, którzy przez różne formy życia konsekrowanego oddali się na wyłączną własność Bogu. W naszej dziecezji posługuje na dzień dzisiejszy:
a) 11 Zakonów i Zgromadzeń Męskich
b) 29 Zakonów i Zgromadzeń Żeńskich
c) 3 Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
d) 2 Instytuty Świeckie
e) 8 Dziewic konsekrowanych
f) 10 Wdów konsekrowanch
g) 1 Wdowiec konsekrowany
h) 1 Pustelnica
Wśród nich jest cztery klasztory klauzurowe, które corocznie wspieramy ofiarami składanymi na tacę właśnie w dniu 2 lutego. Są to klasztory: Sióstr Bernardynek w Chęcinach i Świętej Katarzynie, Sióstr Karmelitanek w Kielcach oraz Sióstr Norbertanek w Imbramowicach.

 

Z naszej wspólnoty parafialnej pochodzi sześć osób, które podjęły drogę życia zakonie lub zgromadzeniu zakonnym. Trzy z nich odeszły już do domu Ojca w niebie:
  • Ks. Mieczysław Cieślik z Przeczniowa (obecnie Wielgus), oblat, zmarły w USA
  • Ks. Daniel Niemiec z Krzyszkowic, chrystusowiec, zmarły w Brazylii w 2006 r.
  • Ks. Zdzisław Ziętara z Wojsławic, cysters, zmarły w diecezji radomskiej w 2016 r.
  • Pozostałe trzy nadal posługują i są nimi:
  • Br. Stanisław Kowalski z Chruszczyny Wielkiej
  • S. Bożena Janowiec z Krzyszkowic, Siostry Niepokalanki
  • S. Agata Kozieł z Krzyszkowic, Siostry Służebniczki Dębnickie

 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o nich
i prośmy o nowe powołania do życia konsekrowanego z naszej parafii.