W KRZYŻU ZBAWIENIE

Wielki Piątek, gdy Kościół nie sprawuje Eucharystii, jest zaproszeniem ze strony Boga, by kontemplować Chrystusa Ukrzyżowanego, a nie Jego grób. 

Właśnie w tym przejmującym znaku, oddającego życie Zbawcy, możemy dostrzec ogrom Bożego miłosierdzia. Jak napisał św. Augustyn: „Bóg stworzył nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Nim.” Dlatego od stworzenia pierwszych ludzi Ojciec niebieski szuka więzi z nami. Temu celowi miał służyć namiot spotkania, w którym podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej można było spotkać się z Nim. Ale Niego było to za mało. Stąd wzniesienie nowego namiotu, jakim jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży. Wejście do niego zostało nam otwarte, gdy żołnierz włócznią przebił bok Pana. Bóg zaprasza nas by wejść w tą przestrzeń Serca Jezusowego, bo tylko w niej zawsze możemy doświadczać miłości. I tak śmierć Jego staje się źródłem życia dla nas. Korzystać z tej łaski może ten, kto przez Chrzest otrzymał niezatarte znamię przynależności do Boga. Trwajmy w Sercu Jezusa, bo tylko w ten sposób, wraz z Nim, dane nam będzie wejść do namiotu, który jest nam przygotowany w niebie. 

 

Poniżej zapis transmisji Liturgii Wielkiego Piątku.

 

 
GALERIA ZDJĘĆ