WIELKA TAJEMNICA WIARY

Wielki Czwartek jest zawsze okazją do spotkania z miłością Boga, który zaskakuje swą pomysłowością w obdarowywaniu każdego z nas. 

Bo czymże są Eucharystia i Kapłaństwo, jak nie wyrazem Bożej, nie z tego świata, wyobraźni? Stwórca zapragnął zjednoczyć się z nami, dlatego w swoim Synu stał się dla nas pokarmem na drogę życia. „Słowo stało się Ciałem i rozbiło namiot wśród nas” (J 1, 14). Przez dar Komunii świętej ten namiot jest rozbity w naszym sercu i takm możemy spotkać Zbawcę pranącego dzielić się z nami łaską obfitego życia. Misję czynienia chleba Ciałem Pańskim, powierzył On kapłanom, czyniąc z nich szafarzy świętych tajemnic. Na mocy sakramentu kapłaństwa udzielana jest im łaska posługi pasterskiej na wzór Chrystusa Sługi. Proste znaki, które składają się na te dwa sakramenty, niosą móc i łaskę, przekraczające naszą wyobraźnię. Wobec tak wielkiej Tajemnicy pozostaje tylko w ciszy dziękować i wielbić Boga.
 
Poniżej zapis transmisji Liturgii Wielkiego Czwartku.