MARGARITKI NA DOM NADZIEI W LUSACE W ZAMBII

Przy okazji odpustu ku czci św. Małgorzaty Parafialny Zespół Caritas przygotował piernikowe „Margaritki”. Nabywając je chcemy wspierać chrześcijanin prześladowanych lub znajdujących w trudnym położeniu tak, jak naszą Patronka.
W tym roku będą to chłopcy z Domu nadziei w Lusace w Zambii.

W ten sposób chcemy pomóc Fundacji Księży salezjanów w Zambii, którzy wspierają Dom Nadziei św. Wawrzyńca w Lusace, prowadzony przez Ojców Białych. Jest to miejsce dla dzieci i młodzieży, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą przebywać ze swoimi rodzinami, a czasem nawet ich nie znają. Ojcowie wychodzą do nich na ulice stolicy, które stały się ich domem. Domem nie dającym ciepła, bezpieczeństwa ani miłości. Wszystko to dostają w Domu Nadziei, ponadto mogą tu liczyć na ciepły posiłek, czyste ubranie i możliwość nauki. Obecnie w domu przebywa 72 chłopców. Koszt dzienny pobytu dziecka wynosi ok. 15 zł. Dlatego prośba, by nabycie jednej Margaritki, umożliwiło zapewnienie dziennego utrzymania dziecku. Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy.

MARGARITKA = JEDEN DZIEŃ W OŚRODKU = 15 zł i WIĘCEJ