MIŁOSIERDZIE – DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI

«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
dla Niego prostujcie ścieżki! – św. Jan Chrzciciel

W drugim dniu rekolekcji o. Krystian zaczął od przypomnienia nam, że w istocie rzeczy przygotowanie drogi Panu, oznacza wejście na drogę nawrócenia. A ono prowadzi nas do dobrego przeżycia spowiedzi. Jako problem w tej dziedzinie wskazał na coraz częściej przyjmowaną postawę „głuchoniemego”. Z jednej strony wyłączam się ze słuchania sumienia, a z drugiej z wyznawania swoich grzechów. To może prowadzić do zniszczenia w sobie bojaźni Bożej, a w konsekwencji do życia bezbożnego. Uwrażliwiał nas na potrzebę wysiłku w procesie nawracania i korzystania ze spowiedzi. Odnosząc się do swojej posługi w północnej Norwegii, podał kilka przykładów ogromnego poświęcenia w celu przyjęcia sakramentów. Przy okazji przestrzegał przed złą spowiedzią lub co gorsza odrzuceniem jej. A, że jest to już dużym problemem, widać po frekwencji na spowiedzi adwentowej. W ubiegłym roku skorzystało z niej ok. 400 osób, a w tym roku zaledwie ok. 200. To niepokoi, bo naturalnym jest w sytuacji zagrożenia życia, że jednamy się z Bogiem, by być przygotowanym na śmierć, a nie tylko uciekamy przed nią. Dlatego to wycofanie z wiary praktykowanej w wirtualną musi niepokoić i pobudzać do modlitwy o łaskę nawrócenia.