MODLITWA – REKOLEKCJE DZIEŃ PIERWSZY

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. – Jezus Chrystus 

W trudnym czasie pandemii rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je o. Krystian Wójcik z klasztoru cystersów w Jędrzejowie, który przez 15 lat duszpasterzował na Lofotach w północnej Norwegii. W pierwszym dniu zaprosił nas do refleksji nad wartością modlitwy. Wychodząc od plastycznego obrazu modlącego się rybaka, pokazał prostotę, siłę i owoce tej praktyki. Przez swą wiarę, ów mężczyzna, doprowadził do służby w zakonie dwie swoje córki i jednego syna. Modlitwa będąca wznoszeniem serca do Boga, jest jak deszcz dla naszego życia wewnętrznego. Bez niej ziarno słowa Bożego nie wzrośnie i nie wyda owoców. Rozpoczynając modlitwą dzień, kładziemy właściwy fundament, by wieczorem na dziękczynieniu zobaczyć owoce współpracy z Bogiem. Dlatego trzeba nam podjąć decyzję o nauce w szkole modlitwy, gdzie dowiemy się jak rozwijać ten sposób więzi z Bogiem. Zrozumiemy wtedy, że modlitwa jest owocna, gdy związana jest z pokorą, ufnością i wytrwałością. 
Pierwszy dzień rekolekcji zakończyła adoracja krzyża, podczas której przywoływaliśmy wstawiennictwa św. Małgorzaty i uczyliśmy się od niej, jak czerpać moc z krzyża Chrystusa Pana.